Close

Voltamperova charakteristika vyboja

Voltampérová charakteristika výboja. Vysvetliť voltampérovú charakteristika výboja. Plyny: – za normálnych podmienok nevedú elektrický prúd (elektroskop).

Ako závisí prúd v plyne od pripojeného napätia? Od čoho závisí charakter samostatného výboja? Pomocí ionizační komory se dá měřit voltampérová charakteristika výboje.

Tato charakteristika je znázorněna na obr.

Voltampérová charakteristika výboje je graf závislosti. Svítíme: Úvod Samostatný a nesamostatný výboj v plynu Jiskrový výboj Obloukový výboj Doutnavý výboj Zářivka Koróna. VA charakteristika výboje je na obr.

Elektrický proud v plynech se nazývá elektrický výboj a je doprovázen . I elektrického výboja od napätia U medzi elektródami. Ionizační komora – zařízení na zkoumání výboje Je to deskový kondenzátor, jenž je izolovaně umístěn v kovové krabici s okénkem pro působící ionizátor.