Vodarne prievidza otvaracie hodiny

StVPS – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. Prispôsobili sme otváracie hodiny zákazníckych centier, zákaznícka linka je k . Telefónne čísla pre Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. Stredoslovenská Vodárenská Prevádzková Spoloenost A. Clementisa v Prievidza s Otváracie hodiny a Trasy.

Informácie o firme: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. Informácie o telefónnych číslach v prípade porúch, alebo havárii v Prievidzi a. Telefónne čísla pre poruchy a havárie Prievidza. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. Nábrežie za hydrocentrálou 9Nitra.