Close

Transferové oceňovanie dokumentácia vzor

Skrátená transferová dokumentácia k prenájmu – vzor. Povinnosťou závislých osôb je aj vedenie dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania. Transferová dokumentácia dokumentuje proces ocenenia kontrolovaných transakcií.

Usmernenie o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania. Pomerne časté otázky s transferovou dokumentáciou a vzorom. Tužinského, dokumentácia transferového oceňovania, príklady transferového oceňovania.

Obsah dokumentácie o použitej metóde určuje ministerstvo financií.

Popis systému transferového oceňovania daňovníka obsahujúci . Vzor transferovej dokumentácie je platný pre zdaňovacie obdobie roku 2016. Transferové oceňovanie v roku 2017: definícia závislých osôb a . Kedy a kto je povinný pripraviť transferovú dokumentáciu? Aké metódy transferového oceňovania existujú?