Termoclanok napatie

Termočlánok alebo termočlánková sonda priemieňa rozdiel teploty na napätie vďaka termoelektrickému javu (Seebeckov jav). Musíme teda do obvodu termočlánku zapojit’ merací prí-. Termočlánok je snímač teploty vyrobený z dvoch rôznych kovov, ktoré sú na jednom konci spojené a na druhom voľné.

Je zdro- jom termoelektrického napätia . Termočlánky využívajú vznik termoelekrického napätia, ktoré vzniká na každom styku dvoch rozličných kovov, pričom niektoré kombinácie posytujú napätia . Je zdrojom termoelektrického napätia, .

Jav je teda vznik napätia, ktorý nastáva pri teplotných rozdieloch medzi dvoma. Seebeckov jav, Seebeckove koeficienty, termočlánok: O; Termoelektrické javy: . Termočlánok je snímač teploty, ktorý využíva tzv. Seebeckov jav b) termoelektrické napätie c) referenčné spoje. Elektromotorické napätie pracujúceho galvanického článku(svorkové napätie) je. Ako zdroje napätia sa využívajú hlavne polovodičové termočlánky , resp.

V rozlicných zdrojoch napätia vznikajú rôzne druhy neelektrostatických síl a podla toho. Termočlánok typu J ide do cca 700C a K ide až do 1150C. Graduácia termočlánku s využitím milivoltmetra.

Toto vzniknuté kladné kontaktné“ (stykové) napätie môžeme zmerať na druhých koncoch takto spojených . Digitálny milivoltmeter, termočlánky, Dewarova nádoba, varič, voda, kocky ľadu,. Toto vzniknuté kladné kontaktné“ (stykové) napätie môžeme zmerať na . Meranie teploty je snád najrozšírenejšĺm fyzikálnym meraním. Je potrebné prakticky vo všetkých . Pomocou platinového odporového teplomeru odmerajte závislosť odporu termistorového teplomera a závislosť termoelektromotorického napätia termočlánku . Nápätie je tým vyššie, čím väčší je teplotný rozdiel medzi zohrievaným spojom a voľnými koncami.

NiCr-NiAl je termočlánok typu K, Fe-CuNi je termočlánok typu J). Pri zmene teploty termočlánok produkuje elektrické napätie, ktoré je priamo úmerne zmenenej . Ak pripojíme kovový vodič k zdroju elektrického napätia, na elektrické pole. Termočlánok – funguje na princípe dotyku dvoch rôznych kovových vodičov, . Napätie termočlánku je zosilnené prístrojovým OZ a prevedené na výstupný prúd 4÷20mA.

Výstup prevodníka je lineárny voči vstupnému napätiu termočlánku.