Close

Spaľovacie teplo objemové

Wh = prepočítaný odber plynu v mx priemerné spaľovacie teplo objemové . M) Priemerné spaľovacie teplo objemové: aritmetický priemer denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového v čase od odpočtu do odpočtu. Priemerné spaľovacie teplo objemové.

Vypočítať Pridajte si k odberu plynu aj našu elektrinu a my vám ju dáme ešte výhodnejšie. Pri prepočítaní dodaného množstva plynu z mna kWh dodávateľ plynu použije priemer hodnôt spaľovacieho tepla objemového za príslušné . Zverejnené dňa: 2015-12-13:01:49. OBJEMOVE PREPOČITACIE ČISLO pre plyn, ktoré je určené každej obci.

Priemerné hodnoty spaľovacieho tepla objemového sú uvedené na webovej . Prepočítaný odber zemného plynu = nameraný objem v m³ x objemové prepočítacie číslo. Spalné teplo je takové množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství paliva. Předpokládá se, že voda, uvolněná spalováním, .