Close

Sieťka vertex certifikát

Iz’itolnyšl – IČO: 203′ výrobní divize Moravský Krumlov, Ceská. Sklotextilná sieťka na armorovanie fasád v kontaktných zatepľovacích systémoch. Certifikát zhody – Sklotextilná sieťka VERTEX 145g (PDF, 18kB) .

Certifikáty-zatepľovacie systémy-fasády Cemix, JUB, Jubizol, Stegu, Nobasil. Tkanina Vertex R1sa zapracúva do nanesenej stierkovej hmoty na tepelnej izolácii. Armovacie tkaniny sa používajú ako ochranná vrstva tepelných izolácií.

V spolupôsobení so stierkovou hmotou tak chránia izolačnú vrstvu pred poškodením.

Zoznam produktov od výrobcu Saint – Gobain Vertex. Uholník so sieťkou VERTEX 10xAl m. Vystužovacia sklotextilná miežka Isover VERTEX je určená na použitie pri vonkajšom zatepľovacom systéme, alebo aj v interiéri. Sieťky od Saint-Gobain ADFORS spĺňajú najnáročnejšie požiadavky na kvalitu a funkčnosť materiálu, čo dokladá aj certifikát Cechu pre zatepľovacie systémy aj . Do košíka vložíte druh a množstvo izolácie zaokrúhlené na celé balenia.