Close

Revizny technik plynovych kotlov kurz

Za akých podmienok možno získať osvedčenie revízneho technika a. Ak chce revízny technik vykonávať tieto činnosti komplexne napr. Prípravný kurz na škúšky odbornej spôsobilosti pracovníkov pre montáž, údržbu a opravy plynových zariadení.

Revízny technik zdvíhacích zariadení. Pracovník pre montáž, údržbu a opravy plynových zariadení. Prípravný kurz na škúšky odbornej spôsobilosti pracovníkov pre obsluhu plynových kotlov do 1kW výkonu PZ.

Výchova a vzdelávanie revíznych technikov tlakových zariadení, výchova a vzdelávanie.

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov plynových zariadení. Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §2 §2 §2 §23; Aktualizačná. Odborná prax a odborné vzdelanie revízneho technika vyhradeného. Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24. Základné kurzy, aktualizačné odborné prípravy, opakované školenia BOZP, OPP, práce.

Kontrola kotlov, prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení, . Kurzy, školenia a semináre – cudzie jazyky, výpočtová technika a informačné. Príprava na získanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ. Revízny technik vyhradeného technického zariadenia .

Miroslav Kuba – revízny technik zdvíhacích zariadení. Výstavba a predaj tepelnej techniky – nových kotlov, modernizácia a opravy existujúcich kotlov. Odborné prehliadky a skúšky tlakových, plynových zariadení, servis strednotlakových . Zabezpečujeme školenia, kurzy, revízie, obsluhu tlakových nádob a zariadení,. KomočaOrganizovanie kurzov a školení BOZP aj elektro.

Vykonávame nasledovné činnosti: odborné prehliadky a skúšky vyhradených plynových . Revízie plynových a tlakových zariadení a opravy plynových zariadení. Servis kotlov a horákov, merania a regulácie, montáž rozvodov plynu, revízie. Kurzy kuričov, kurzy obsluhy tlakových a plynových zariadení, školenia nájomcov a . RT HOMOLA – už rokov Vám ponúkame revízie plynových zariadení, plynových kotlov, rekonštrukcie vodovodných, plynových potrubí a kanalizačných . Revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení, kotlov, potrubí, skúšky tesnosti, prehliadky oceľových.

Kurz organizuje spoločnosť: Elšpec H. Blažek, revízny technik tlakových zariadení v Pezinku – 092713. Technické revízie a odborné skúšky plynových zariadení.