Revízie bleskozvodov termíny

Ako často treba vykonávať OPaOS pasívnych bleskozvodov ? Termíny kontol a revízií systémov ochrany pred bleskom (pasívnych bleskozvodov) . Bleskozvod alebo LPS (LightingProtectinSystem) je zariadenie respektíve.

Termíny kontrol a revízií systémov ochrany pred bleskom (pasívnych bleskozvodov) . Revízna správa, revízia – OPOS, revízia, revizia, revízie, revizie, revízna správa,. Povolené odchýlky od ročného termínu kontroly sa majú urobiť v cykle až 15 . Lehoty pravidelných revízií sú stanovené v tabuľke a v ďalších článkoch tejto časti normy.

Termíny medzi prehliadkami LPS sa majú určiť podľa nasledujúcich faktorov: – klasifikácia chránenej stavby najmä vzhľadom na . Pravidelná OP a OS je revízia už prevádzkovaných elektrických zariadení. Termíny pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok podľa STN 33 . Vykonávame odborné prehliadky a skúšky (revízie) elektrických zariadení a. Tak ako sa vykonávajú OPaOS elektrického zariadenia v objektoch budov, je dôležité aby budovy ktoré sú chránené pred bleskom zariadením na ochranu pred . Pre 24–bytový dom so štyrmi zvodmi bleskozvodu je cena 360. Termín revízie sa zástupcovi vlastníkov oznamuje asi sedem dní vopred.