Close

Revizia komina zakon

Pôvodná informácia, že podľa novelizovaného zákona môže komíny čistiť a kontrolovať len kominár, sa po opakovanom preverení ukázala byť . Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb. Tento zákon ďalej upravuje povinnosti obcí, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a . Revízia je odborné preskúšanie komína vyplývajúce zo zákona. AKO TO S TÝMI DOKLADMI OD KOMINÁROV VLASTNE JE.

Rozhodnutie majiteľa nehnuteľnosti dať spraviť revíziu a následné čistenie komína je uvážené a nutnosť tohto opatrenia je dokonca súčasťou . Je to teda naozaj dôvo aby parlament musel meniť zákon,. Táto vyhláška ustanovuje lehoty čistenia komína,. Majitelia domov budú povinní aspoň raz ročne zabezpečiť kontrolu komína osobou s odbornou spôsobilosťou, teda kominárom.

Lehoty čistenia komína, dymovodu a palivového spotrebiča a vykonávania ich kontrol (§ – § 22). Vykurovacia sezóna sa blíži a tak netreba nič nechávať na poslednú chvíľu. Revízie kotlov a komínov sú pri rodinných .

Podľa zákona má na to právo, keďže vašou povinnosťou je podľa Občianskeho zákonníka. Objednajte si čím skôr čistenie a revíziu komína. Podľa neho to spôsobila zmena zákona, v ktorom sa objavila klauzula, že komín má byť skontrolovaný, ale zákon neurčoval, kto tak musí urobiť . Ak nebudete mať revíznu správu, môže vám hasičský a záchranný.

Pravidelné čistenie a vykonávanie kontroly komínov upravuje zákon č. Kontrola a čistenie komína od sadzí sú povinné každé štyri alebo šesť mesiacov, prípadne raz ročne. Závisí to od druhu paliva a toho, či je komín vyvložkovaný. Schválením pripravovanej novely zákona nám hrozí, že od mesiaca.

Neodmysliteľnou súčasťou starostlivosti o bezpečnosť domova je pre majiteľov komínov ich revízia. Velmi často je na vině nefunkční komín. Ceny jsou však ze zákona smluvní a mohou odrážet například obtížnější pracovní podmínky, .