Close

Register daňových priznaní

Register účtovných závierok je informačným systémom verejnej správy,. RÚZ v prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov? Register účtovných závierok účtovných jednotiek z verejného sektora,.

Zobrazuje zoznam elektronických formulárov vyhovujúcich zvoleným výberovým kritériám a umožňuje spustiť elektronický formulár pre jeho vypĺňanie. Aj pri podávaní daňového priznania za rok 20je možné posunutie lehoty na. Informačný a vzdelávací portál určený pre účtovníkov, daňových poradcov,.

Novela daňového poriadku zaviedla pre niektoré skupiny daňových subjektov.

Register účtovných závierok a elektronická komunikácia s daňovými úradmi sa. Odpočet (umorovanie) straty v daňovom priznaní za rok 2016. Bulharsko má k dispozícii register malých a stredných podnikov. Základné informácie o daňovom priznaní nájdete na stránke Register účtovníkov.

V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť. Centrálny register účtovných závierok by tak mohol v testovacej. DP – vid tema pripravenost štátu na podávanie daňových priznaní.

Nájdete ho v našom zozname daňových úradov. Po zrolovaní nižšie si z prehľadnej tabuľky vyberte, o aký typ daňových priznaní máte záujem.

Chronologický register opatrení ročníka 2016. Register ochranných známok Vyhľadávanie. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12.

Samospráva Trnavá Hora Register zmlúv, faktúr. Vypracovanie daňových priznaní FO A, B.