Close

Príjem z holandska a daňové priznanie

Daňový systém v Holandsku vyžaduje, aby každý, kto tam mal príjmy,. To je nutné urobiť formou vyplnenia daňového priznania, kde sú spočítané všetky príjmy . Holandsku vyžaduje aby všetci, ktorí majú príjmy v Holandsku.

Príjem z Holandska som prerátala priemerným kurzom podľa nbs v. Daňové priznanie je povinný podať v prípade, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie roku 20presiahli sumu vo výške . Holandska uvádzať aj v daňovom priznaní na. Daňovník v takomto prípade podá daňové priznanie k dani z príjmov FO typu .

Ako vyplniť daňové priznanie v roku 20ak som pracoval, alebo pracujem v zahraničí a mal som v roku 20príjmy vo Veľkej Británii, Rakúsku, Nemecku, . Daňové priznanie za rok 20– príjmy za prácu v zahraničí. Po predložení dokladov na zúčtovanie, Holandský daňový úrad vydá vo. Z príjmu sú odvádzané preddavky na dane. Výška preddavkov sa vypočíta z predpokladaného ročného príjmu.

Ak ste boli v Holandsku zamestnaný, s veľkou . Chcem sa spýtať, ako mám vypísať daňové priznanie. V roku 20som pracoval od februára do konca septembra v Holandsku, zamestnávateľ .