Close

Poľnohospodárska platobná agentúra prešov

Masarykova 0Prešov, Prešov, Svidník, . Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 20– 20(ďalej len „PRV SR 20– 2020“) . Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja . Pôdohospodárska platobná agentúra – adresy. Prešov, Masarykova 1 080Prešov, tel. Záväzné ukazovatele rozpočtovej organizácie PPA za rok 20(v tis. SKK).

Príloha 1: Zoznam regionálnych pracovísk PPA.

RP PPA v Trebišove, Námestie Mieru 0Trebišov RP PPA v Michalovciach, Sama Chalupku 1 0Michalovce RP PPA v Prešove, .

URL Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky. URL Poľnohospodárska platobná agentúra. Jednotná platba na plochu s poskytne žiadateľovi, ak poľnohospodárska pôda:. Sobota, Lučenec, Žilina, Dolný Kubín, Košice, Michalovce, Trebišov, Prešov, Poprad ). Plochy, ktoré identifikuje v procese kontroly PPA ako nespôsobilé pre . Voľné pracovné miesta vo firme Pôdohospodárska platobná agentúra.

Pozrite si všetky aktuálne pracovné ponuky spoločnosti. Tento týždeň začala pilotne pracovať Platobná poľnohospodárska agentúra. Ako uvádza Marišová (2008), Pôdohospodárska platobná agentúra bola. Najnižšia úspešnosť je v žilinskom a najvyššia v prešovskom kraji. Prešovská univerzita v Prešove (University of Prešov in Prešov) . Ale ved tu su zverejnene zmluvy od Polnohospodarskej platobnej agentury, ci tam nieco chyba?

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) našiel viaceré pochybenia pri kontrole v Poľnohospodárskej platobnej agentúre (PPA).