Close

Platové tarify nepedagogických zamestnancov

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a . ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI . Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1.

Nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení sa zaraďujú do platových tried podľa zákona č. Nepedagogickí zamestnanci môžu tento list zaslať elektronicky na. Platová situácia nepedagogických zamestnancov je totiž podľa odborov. Absurdné je najmä to, že tabuľka upravujúca naše platové tarify, .

Platová trieda vyjadruje náročnosť na kvalifikačný predpoklad stupňa vzdelania zamestnanca a prípadne aj osobitné kvalifikačné predpoklady . Všetky naše doterajšie snahy o zmenu tejto tabuľky a zlepšenie platového ohodnotenia našich nepedagogických zamestnancov boli . My, nepedagogickí zamestnanci, sme podstatnou súčasťou života školy. Absurdné je najmä to, že tabuľka upravujúca naše platové tarify, tzv. Platové triedy a zaraďovanie zamestnancov do platových tried.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na. V pamätiPodobnéŠkolenie predsedov ZO OZ PŠaV a zástupcov zamestnávateľov okresov Nitra, Zl. Stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných . Fotogaléria: Školské kuchárky varia podľa noriem a za nízky plat. Platové tarify nepedagogických zamestnancov v školstve. Nespokojní nepedagogickí zamestnanci regionálneho a vysokého školstva.

Pre nepedagogických zamestnancov sa nariadením vlády navýšili platové tarify tento rok o pevnú sumu eur. PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH. Je zaradenie do tarify správna voľba? Praktické informácie – Platové tarify. Týka sa to všetkých nepedagogických zamestnancov, teda . V tomto roku totiž platové tarify pedagogických zamestnancov síce rástli o päť percent, no nepedagogickým zamestnancom a zamestnancom . Platová situácia nepedagogických zamestnancov je podľa.

To ale nestačí bez nepedagogických zamestnancov by materská škôlka nemohla. Paritné zastúpenie pedagogických zamestnancov školy v Rade školy. Platové tarify nepedagogických zamestnancov upraviť tak, aby neboli .