Close

Párty pípa s ručnou pumpou

Párty pípa s ručnou pumpou, najjednoduchšie spôsob čapovanie z keg sudov. Párty pípa s ručnou pumpou – samostatná bez narážača. Párty pípy s ručnou pumpou, najjednoduchší spôsob čapovania piva.

SADA Párty pípa s ručnou pumpou a narážač BAJONET. Párty pípa s ručnou pumpou narážač BAJONET, najjednoduchšie spôsob čapovanie z keg sudov. Sada – Párty pípa s ručnou pumpou a narážač BAJONET (KORB).

Párty pípa s ručnou pumpou na čapovania piva z KEG sudu.

ZostavyParty pípiPárty pípa s ručnou pumpou a narážač PLOCHÝ. Párty pípa s ručnou pumpou a narážač PLOCHÝ. SADA Párty pípa s ručnou pumpou a narážač KOMBI. Párty pípa s ručnou pumpou narážač KOMBI, najjednoduchšie spôsob čapovanie z keg sudov. Párty pípa s ručnou pumpou je najlacnejším riešením pre čapovanie piva alebo iného nápoja z keg sudov.

Je potrebné si k nej zakúpiť narážač podľa potreb.