Ovs dolný kubín

Prevádzkovanie verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Názov Oravská vodárenská spoločnosť, a. Paluga, Člen dozornej rady, Malatiná 29 0Dolný Kubín .

Profil subjektu Oravská vodárenská spoločnosť, a. Sídlo: Bysterecká 218 Dolný Kubín 080. Prevádzkovanie verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Adresa: Bysterecká 218 026Dolný Kubín.

Bysterecká 218 Dolný Kubín, 02680 .

Liptovský Mikuláš, Zmluva o zabezpečí auditorskych služieb, 25. Subjekt s názvom Oravská vodárenská spoločnosť, a. Bysterecká 21Dolný Kubín 0bol založený v roku . OVS zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou obyvateľov miest a obcí na území okresov : Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Montážne práce na prípojke budú vykonané pracovníkmi OVS, a. Pracovníci Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. SSE Dolný Kubín, OVS Dolný Kubín, SPP Žilina, pokiaľ sa jedná o vybudovanie jednotlivých prípojok a existencii sietí na pozemku. Obchodné meno a sídlo : Oravská vodárenská spoločnosť, a. Bysterecká 218 Dolný Kubín PSC 080.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri: OR . Oficiálna stránka obce Chlebnice – Orava, okres Dolný Kubín. OVS Dolný Kubín, Vyčistenie a pretlačenie potrubia žumpy, 2.