Close

Nernstova rovnica

Nernstova rovnice, někdy také Nernstova-Petersova rovnice, je rovnice definující vztah mezi potenciálem kovové elektrody a aktivitou jejích iontů v roztoku u . Nernstova rovnice slouží k výpočtu elektrochemického rovnovážného potenciálu E libovolného iontu X. Nernstova rovnice – vztah mezi potenciálem kovové elektrody a aktivitou jejích iontů v roztoku u jejího povrchu vztah mezi elektrickým potenciálem a .

Preložiť slovo „Nernstova rovnica“ zo slovenčiny do angličtiny. Preložiť slovo „Nernstova rovnica“ zo slovenčiny do nemčiny. Stříbrná elektroda indikující aktivitu (koncentraci) stříbrných iontů: Rovnice probíhajícího děje: Ag+ + e- t Ag.

Nernstova rovnice – výpočet potenciálu elektrody.

Přepětí – míra ireverzibility reakce, kinetika elektrodové reakce.

Ahoj potřeboval bych trochu poradit s Nernstovou rovnicí ohledně její platnosti. Zajímalo by mě za jakých podmínek platí pro klidový . Uvedený vzťah sa označuje ako Nernstova rovnica. Názov Nernstova rovnica sa vyhradzuje pre rovnicu, v ktorej za ‘Iogaritmus naturalis’ vystupujú aktivity a prvý člen na pravej strane je štandardný potenciál.

Každá elektróda ponorená do vodného roztoku sa nabije na určitý potenciál, ktorého hodnotu udáva Nernstova rovnica: E je potenciál a Eje štandardný . Nernstova rovnice někdy také Nernstova-Petersova rovnice je rovnice definující vztah mezi potenciálem kovové elektrody a aktivitou jejích iontů v roztoku u . Nernstova rovnice, rovnice definující vztah mezi potenciálem kovové elektrody a aktivitou a jejích iontů v roztoku u jejího povrchu. Elektrodová reakce stříbrné elektrody je: Ag+ + e– → Ag a Nernstova rovnice má tvar: E E RT F a a Ag AgAg Ag = – + 0ln. Nernstova elektroda byla původně odvozena pro čistě kovové elektrody, kde je aktivita.

Tato rovnice je často označována jako Petersova či Nernstova-. Mam graf zavislosti potnecialu E na koncentraci log c, a mam urcit smernici primky a porovnat ji se smernici udanou . Nernstova rovnice k předmětu Praktikum z fyzikální chemie I na škole Fakulta chemická – Vysoké učení technické v Brně.