Close

Nastavenie ekvitermickej krivky

Nastavenie vykurovacej krivky pri ekvitermickej regulácii. Regulácia teploty v dome pri kondenzačných kotloch. Ekvitermika a funkcia samoučenia – Kúrenie, vet.

Nastavenie kotla Viesmann 222W – Kúrenie, vetra. Ako máte nastavené podlahové kúrenie? V pamätiPodobnéPri nesprávnom nastavení ekvitermickej regulácie môže nastať prípa že sa nastaví príliš strmá krivka vzhľadom na potreby vykurovaného priestoru – vtedy . Ekvitermická krivka je závislosť medzi teplotou vykurovacej vody a vonkajšou teplotou a.

Nastavenie požadovanej izbovej teploty na príklade. Nastavenie teplota poklesu a vykurovacej. Rovnobežné posunutie vykurovacej krivky. Bus priestorový regulátor Thermolink P umožňuje nastaviť. NASTAVENIE MAXIMÁLNEJ A MINIMÁLNEJ TEPLOTY . Voľba strmosti vykurovacej krivky pre jednotilvé typy.

Radiátorové vykurovanie: Doporučujeme nasledovné nastavenie . Režinastavenie tep- loty na výstupe vyku- rovania, teploty vody v zásobníku teplej vody. Ekvitermická regulácia prispôsobuje teplotu vykurovacej vody v závislosti na.

Tu občas treba mať trpezlivosť na optimálne nastavenie vykurovacej krivky.