Close

Klasifikacia stavieb

Klasifikácia stavieb bola vypracovaná na báze Európskeho štandardu CC (Classifcation of. Types of Construction), Klasifikácie typov stavieb, ktorú vydal . PREVODNÍK JEDNOTNEJ KLASIFIKÁCIE STAVEBNÝCH. Týmto opatrením sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb na štatistické účely, na účely medzinárodného porovnávania štatistických ukazovateľov a .

V článku sme pripravili popis budov pre jednoduchšie zaradenie budovy do odpisov. Klasifikácia budov v účtovníctve sa od roku 20zmenila. Slovenskej republiky podľa § ods. Týmto opatrením sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb na štatistické účely, na účely medzinárodného porovnávania štatistických ukazovateľov a na klasifikovanie . Stavebníctvo spolu, Stavebníctvo spolu.

Klasifikácia stavieb Slovenská republika. Slovenskej republiky vyhlásil Klasifikáciu stavieb (KS) Opatrením č. Klasifikácia stavieb bola vypracovaná na báze Európskeho štandardu CC. V zmysle Opatrenia Štatistického úradu SR č. Montované stavby z dreva; ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na. KP – kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA).

KS – kód klasifikácie stavieb vyhlásený vyhláš-kou Štatistického úradu. Pri zatrieďovaní hmotného majetku okrem budov a stavieb sa vychádza z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu .

KS), s využitím na nasledovné účely: Odpisová skupina – doba .