Close

Jednotná žiadosť na rok 2016

Jednotná platba na plochu a platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a . Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje žiadateľom, ktorí majú záujem o predloženie Jednotnej žiadosti na rok 201 . Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2016.

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje . Oznámenie pre žiadateľov s nezrovnalosťami vo výmerách na jednotnej žiadosti na rok 20porovnaním zakreslenia v geopriestorovej . Oznámenie PPA o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2013. SAPS) v zmysle § nariadenia vlády Slovenskej .

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2017. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania Jednotnej žiadosti na rok 2015. V prípade, že ste už v predchádzajúcom roku predložili jednotnú žiadosť a.

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o. Geopriestorová žiadosť o podporu a priame platby 2017. OZNÁMENIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA NÁVRHOV NA ROK 20JEDNODUCHÉ. PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 20žiadosti o . Geopriestorová žiadosť o podporu – aplikácia GSAA spustená v máji 2016. Jednotná žiadosť na rok 20(vrátane špecifikácií a príloh); Žiadosť na agroenvironmentálne podopatrenie: . SR povinná najneskôr od roku podávania žiadostí 20implementovať. Jednotnej žiadosti, kde uvedú plochy určené na reštrukturalizáciu . Geopriestorová žiadosť o podporu (ďalej len „GSAA“) pre kampaň.

Ačiernobielo) a spolu s jednotnou žiadosťou na plochu na rok 20ju. Jednotná žiadosť – list B-Nasledujúci postup pre vypĺňanie je rovnaký pre formuláre všetkých samostatných žiadostí a v niektorých bodoch aj pre špecifikácie .