Close

Izolačné materiály proti vlhkosti

V stavebníctve sa na izoláciu stavieb proti vlhkosti a spodnej vode používa celý rad rôznych materiálov, ktoré sa líšia svojimi vlastnosťami. Pokiaľ ide o izoláciu proti vode obsiahnutej v pôde, rozoznávame izoláciu proti zemnej vlhkosti a hydroizoláciu proti podzemnej vode. Hydroizolácia alebo izolácia proti vlhkosti je izolácia, ktorá chránia konštrukciu pred vnikaním vody alebo pôsobením vlhka.

Ak vám do domu vniká voda z pôdy, zrejme vás čaká montáž izolácie proti zemnej vlhkosti. Prečítajte si o hodných typoch izolácií, vyberte si dodávateľa alebo . Najprv nanesieme penetračný náter na betónový podklad a na ten natavujeme asfaltové pásy. Použiť ale možno aj modifikovaný asfalt, ktorý obsahuje.

Dvojzložková malta na utesnenie stavieb a stavebných dielcov proti vode . Zemná izolácia slúži k zamedzeniu prestupu zemnej vlhkosti, chráni proti voľne stekajúcej aj tlakovej vode, a súčasne proti radónu a iným plynom. Hydroizolácie, hydroizolácia, izolácia – proti vlhkosti, spodnej a tlakovej vode. Zabezpečíme materiál aj kvalitnú prácu. Izolácie proti vode a vlhkosti okrem svojej primárnej funkcie zvyšujú aj trvanlivosť stavebných materiálov a predlžujú životnosť stavebných .