Close

Evidenčná karta elektrického spotrebiča

Evidenčná karta elektrického ručného náradia – VZOR, 17. Evidenčná karta elektrického spotrebiča – VZOR, 17.

Revelo je jednoduchý program pre evidenciu, kontrolu a revízie elektrických spotrebičov. Musí sa vykonať revízia elektrického ručného náradia alebo spotrebiča pred jeho zaradením do používania. Požiadavky na revízie elektrických spotrebičov stanovuje STN 16a.

Všetky činnosti súvisiace s revíziami elektrického ručného náradia a. Ako často treba vykonávať revízie elektrických spotrebičov ? Vykonávame pravideľné kontroly a revízie elektrických spotrebičov a. Ako má vyzerať zoznam, evidenčná karta a smernica OOPP? Technické parametre elektrického zariadenia. Elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie patria medzi najviac používané elektrické zariadenia a stali sa našou neoddeliteľnou súčasťou doma aj na . Správa o odbornej prehliadke elektrického zariadenia pracovného stroja. Správa o východiskovej odbornej prehliadke lokálneho plynového spotrebiča.

Evidenčná karta vyhradeného technického zariadenia tlakového. W do MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje. AEvidenčná kniha drobných pracovných.