Close

Elektrická energia

Elektrická energia je schopnosť elektrického poľa konať elektrickú prácu. V oblasti todávky elektrickej energie neexistuje jednotná terminológia ohľadom poskytovania služieb. Situácia je o to komplikovanejšia, že každý poskytovateľ .

Jednou z najužitočnejších foriem energie je elektrická energia (elektrina), ktorá sa využíva v rozličných odvetviach hospodárstva. Elektricke vedenie so stlpmi, po ktorom je elektricka energia distribuovana do domacnosti a do podnikov Elektrická energia je schopnosť . Potrebujete poradiť s výberom dodávateľa elektrickej energie? Nezávisle monitorujeme všetkých alternatívnych dodávateľov elektriny na Slovensku.

Jednou z jej najdôležitejších a najvyužívanejších foriem je elektrická energia. Poháňa veľkú časť spotrebičov v domácnostiach. Komfort bývania okrem iného závisí aj od dobre fungujúceho zásobovania elektrickou energiou. Ak budú v rodinnom dome umiestnené náročné zariadenia, ako . Typ školy: ZŠ Predmet: Domov a práca Ročník: šiesty. Na čo sa premieňa elektrická energia v elektrických spotrebičoch?

Množstvo spotrebovanej elektrickej energie zistíme elektromerom.