Close

Dotácia na tepelné čerpadlo

TÁTNE DOTÁCIE na TEPELNÉ ČERPADLÁ, solárne panely a slnečné kolektory. AKO ZÍSKAŤ dotáciu, AKÁ JE VÝŠKA PRÍSPEVKU pre podporované . V rámci projektu Zelená domácnostiam, bude možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie.

Pri výrobe tepla je malým zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu energie pre. Tepelné čerpadlo, ktorým sa z hľadiska prevádzky môže kúriť až 3-násobne. Pri kotle na biomasu dotácie dosiahnu 1eur na kW a štát . Môžeme pri tom využiť dotácie alebo inú podporu na tento účel?

O dotácie na podporu zariadení na výrobu tepla budú môcť domácnosti požiadať. Naša spoločnosť má certifikát EHPA certifikovaný inštalatér tepelných čerpadiel a je registrovanou firmou v ZELENA DOMÁCNOSTIAM, takže vam radi . Dotácie 2015: v tomto článku rozoberáme práve tému čerpadiel, nakoľko nielen na inštaláciu fotovoltaických systémov môžete získať dotáciu.

Vďaka projektu Zelená domácnostiam majú majitelia rodinných domov možnosť získať dotácie na nákup tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo – energia prírody. Vítaným bonusom navyše sú chystané štátne dotácie na inštaláciu tepelných čerpadiel. Aktivita C je zameraná na podporu malých zariadení pre rodinné a bytové domy.

Malým zariadením pri výrobe elektriny je . Pre účely tohto Programu je žiadateľom dotácie na kotol na biomasu vlastník. Tepelné čerpadlá voda-voda, voda-vzduch a ďalšie typy. DOTÁCIE NA TEPELNÉ ČERPADLÁ UŽ NA SLOVENSKU . EHST20C-YM9E-B(C); EHSC-YM9E-B(C); ERSC-VM2B; PUHZ-SW75VHA; PUHZ-SW100YHA. Dlho očakávaná dotácia na tepelné čerpadlá je tu.

SIEA zverejnila podmienky získania dotácie na tepelné čerpadlo v rodinných a . Tepelné čerpadlá so štátnou dotáciou. Sezóna vykurovania začala a s tým priamo súvisia aj náklady potrebné na prevádzku vykurovacieho systému. Dotačné programy podporujú inštalácie tepelných čerpadiel ako náhrady za vykurovanie tuhými palivami a elektrinou a tiež .