Close

Doporučený list prevzatie

Listové zásielky s potvrdením prevzatia späť. Doporučené listy, doporučené listy slepecké, úradné zásielky a poistené listy. Zásielku doručí poštový doručovateľ .

Len ak si list poslal iba doporučene, nevieš presne, kedy druhá strana. Ja si myslím,že dôležitý je dátum prevzatia,pretože aj pravoplatnosť a . Bola reklamácia o nevrátení doručenky pri. Prevzatie firemnej pošty – podmienkyPríspevkov: 1214.

Ake odskodne pri nemajetkovej ujme? Listové zásielky s potvrdením prevzatia (Doporučený list, Slepecká doporučená zásielka, Úradná zásielka a Poistený list) Zásielku doručí poštový . Odporúčame Vám preto vždy posielať listové zásielky doporučene s doručenkou. Ak bude list doručený, vráti sa Vám doručenka (to je ten najlepší prípad). Uvedená služba je spoplatnená sumou € (napr. doporučený list).

V prípade, ak Vám pošta doposiela do obvodu inej dodávacej pošty doporučený list na . Cena (pri g zásielke je napr. doporučený list o € drahší ako obyčajný); Reklamácie. Odmietnutím prevzatia alebo vrátením neprevzatej zásielky späť . Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinku, pošta adresátovi oznámi príchod zásielky, možnosť prevzatia a odbernú .