Close

Dokumentácia transferového oceňovania

Transferová dokumentácia dokumentuje proces ocenenia kontrolovaných transakcií. Usmernenie o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania. Obsah dokumentácie o použitej metóde určuje ministerstvo financií.

Popis systému transferového oceňovania daňovníka obsahujúci . Vypracovanie dokumentácie na transferové oceňovanie. Podobné otázky k základnej dokumentácií transferového oceňovania. Kedy a kto je povinný pripraviť transferovú dokumentáciu?

Aké metódy transferového oceňovania existujú? Nové usmernenie Ministerstva financií upravuje povinnosti vedenia dokumentácie pre tuzemské transakcie, sprísňuje požiadavky na . Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné . Skrátená transferová dokumentácia k prenájmu – vzor.