Close

Dilatačné lišty do betonu

Dilatácia do betónu a príslušenstvo pre bednenie. Mirelon – dilatačný pás s ochrannou fóliou. Univerzálne systémy ľahkých vodiacich a dilatačných líšt, vhodné pre použitie pri aplikácii väčšiny bežných typov poterov a betónových podlahách. Dilatačná lišta do betónových podláh.

Podlahová lišta zvyšuje kvalitu betónových podbetónových podláh a urýchľuje ich. TERA Joint podlahové dilatačné lišty fungujú aj ako stratené debnenie. Lišty sú nalepené na stred šírky plechu a cm od koncov bitúmenových plechov. Bentonitové tesnenie nie je vhodné pre dilatačné škáry.

Dilatačné profily pre zateplovacie systémy, certifikované za najlepšiu cenu. Označovanie a použitie cementových lepidiel. Pužívajú sa na pracovné a dilatačné škáry, na spojenie izolačných pásov rôznych.

Lišty sú nalepené v strede plechu a končia sa cm pred koncom plechu s. Spôsob dilatácie závisí od typu konštrukcie a prevádzky, s ktorými súvisia. Rezané kontrakčné škáry sa zhotovujú rezaním mladého betónu .