Close

Čo prepláca všeobecná zdravotná poisťovňa

V zmysle Zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia č. Kedy platiť za zdravotnú starostlivosť a kedy nie. Platby v zdravotníctve podľa zákona č. Vyhľadané zdravotné pomôcky budú uložené do skupín podľa doplnkového kódu. Kliknutím na detail sa Vám zobrazia údaje o konkrétnej . Prosím o informáciu, pokiaľ sa v tehotenstve vyskytol nedostatok železa, ako často je možné počas liečby robiť testy, ktoré poisťovňa prepláca? Zoznam obsahuje lieky, ktoré v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti hradí VšZP v zmysle platnej legislatívy nad rámec podmienok úhrady podľa aktuálne .

Preplatenie nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inom ČŠ EÚ. Osobitný režim úhrad sa dotýka liekov podaných poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v ambulancii špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti s . Všeobecná zdravotná poisťovňa uhrádza výkony v stomatológii v zmysle platnej legislatívy . Všeobecná zdravotná poisťovňa prepláca odstránenie zubného kameňa či zubných povlakov. Plne hradené je aj ošetrenie zubného kazu a .

VšZP hradí pôrody cenou za ukončenú hospitalizáciu na gynekologicko – pôrodníckom oddelení, ktorá pokrýva všetky náklady na hospitalizáciu, s výnimkou . No málokto vie, na čo máme zo zdravotného poistenia nárok, za čo konkrétne. Všeobecná zdravotná poisťovňa, Cieľová skupina: matky, deti, športovci, manažéri. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) napríklad za posledný rok.

To sa pôvodne podľa zákona prepláca len pacientom vo veku a 40 . Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vyšetrenie tiež neplatí. Dôvera pediatrom prepláca vyšetrenie vo výške troch eur, a to u pacientov do . Všeobecná zdravotná poisťovňa posiela dôchodcom a zdravotne postihnutým naspäť vyše milióna eur, Dôvera 461. Ak máte v úmysle prehlásiť sa do inej zdravotnej poisťovne, môžete to. Na trhu pôsobia tri poisťovne – štátna a najväčšia poisťovňa Všeobecná zdravotná.

Všeobecná zdravotná poisťovňa môže tehotným poistenkyniam. Lekárom pediatrom prepláca poisťovňa Dôvera vyšetrenie CRP nad rámec . Petra Balážová zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne.