Close

Cena geomreže

Geomreže Eurogrid B stabilizujú mäkké podložie. Geomreže sa používajú pre vystužovanie zeminy. V našom sortimente ponúkame tuhé jednoosové monolitické geomreže, ktoré sa vyrábajú z vysokohustotného .

Geomreže Miragrid sú ohybné tkané geomreže pre budovaní strmých svahov, alebo pre stabilizáciu mäkkého podložia. Geomreže Eurogrid U sa používajú k vystužovaniu strmých svahov či oporných múrov. Oporné múry, strmé svahy, protierózna ochrana, vystužovanie podložia a asfaltových vozoviek.

Geotextílie, geomreže, georohože, geobunky.

Vloženie výstužnej geomreže alebo kompozitu do cesty pomôže zredukovať tvorbu vyjazdených koľají alebo trhlín na vozovke. Použitie geomreže je správnym riešením v prípade slabej zeminy. Naše gabióny majú patentovanú protikoróznu ochranu, ktorá má pri rovnakej obstarávacej cene dvojnásobnú trvanlivosť . Tuhé monolitické geomreže Tensar sú špeciálne vyvinuté na vystužovanie hornín a technológia ich výroby sa patentovala pred viac ako 25 . Pri extrudovaných geomrežach je možné vziať do úvahy efekt zaklinenia sypaniny do otvorov geomreže. Máme tri druhy geomreží : extrudované, tkané a s . GEOMREŽE PRE SPEVNENIE ASFALTOVÝCH POVRCHOV PK-FORCE.

Geomreže umiestené na odfrézovaný povrch bránia svojou vysokou biaxiálnou . Optimalizovaná geometria rebier a uzlov geomreže má dôležitý efekt pre prenos.

Vysoká výkupná cena pozemkov, nutnosť využitia aj nevhodných lokálnych . Armatex GArmatex G; Armatex M; VinturVintur; Slovarm. Produkty: Geosyntetické materiály: Geomreže EDILGRID Geomreže EDILGRID EDILGRID. Dodávame produkty firieNOVAGLASS spol. Zhotovenie vrstvy z geomreže na uprav.

Cena vrátane dopravy do miesta dodania je pevná a maximálna. Avizovanie dodávky je potrebné pracovný deň vopred. Geomreža TriAx je vrcholom tohto výskumného úsilia a predstavuje budúcnosť . Tensar International má takmer 30-ročné skúsenosti s vývojom a optimalizovaním vlastností geomreží. Výsledkom ich využitia je radikálna obmena tvaru a . Jedná sa o tuhé monolitické geomreže s označením Tensar TriAx s tuhou.

Zemné práce a stabilita svahov – komunikácia.