Close

Baumit okrajová dilatačná páska pe

Polyetylénová páska určená na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií.

Charakteristika: Baumit Okrajová dilatačná páska PE. Polyetylénová páska určená na oddilatovanie poterov od stenových . Okrajová dilatačná páska s PE fóliou hr. Baumit Okrajová dilatačná páska PE (Baumit Randdämmstreifen).

Na zebezpečenie voľného pohybu poterovej dosky od zvislých konštrukciií je potrebné poter oddeliť pružnou páskou, napr. Baumit Okrajová dilatačná páska PE . Baumit Okrajová dilatačná páska PE (s fóliou alebo bez fólie). Baumit Separačná fólia FE murivo, obvodová stena. Okrajová dilatačná páska zároveň eliminuje prestup hluku z podlahy do zvislých.

Baumit Okrajovou dilatačnou páskou PE.