Close

Zse žiadosť o pripojenie

TIP: Pri vypĺňaní Žiadosti môžete využiť nápovedu, ktorá sa zobrazuje pri umiestnení kurzora na . Prepis je vhodné uskutočniť do dní, nemusíte tak riešiť žiadosť o pripojenie. Poznámka: Vyššie uvedený postup sa týka v prípade zmeny zákazníka domácnosť .

Zákonná lehota na pripojenie nového odberného miesta je dní, ale. Kedy je potrebné mať schválenú Žiadosť o pripojenie od distribútora? Ste nový firemný zákazník a potrebujete pripojenie do distribučnej siete?

S tlačivom Žiadosť o pripojenie vám pomôžeme.

Potom vyziadas pripojenie a oni dojdu s elektromerom a s eps. Iba na stránke ZSE sú pokyny, že k žiadosti o pripojenie je treba priložiť . Na základe vami podanej žiadosti o pripojenie stanoví distribútor pripojovacie podmienky a presné miesto pripojenia. ZSE Distribúcia chce všetkým svojim zákazníkom uľahčiť a urýchliť. Tu si môžete stiahnuť žiadosť o pripojenie do elektrickej siete aj manuál . V súlade s platnými právnymi predpismi, žiadosťou o pripojenie odberného . ZSE musíte tak isto vypísať žiadosť.

Ist na elektrarne ( u mna ZSE) poinformovat sa co a ako. V súlade s platnými právnymi predpismi, žiadosťou o pripojenie odbemého zariadenia Žiadateľa .

V súlade s platuými právnymi predpismi, žiadosťou o pripojenie odberného . V súlade s platnými právnymi predpismi, žiadosťou o pripojenie odberného zariadenia Žiadateľa do . Využite možnosť získať v spolupráci so ZSE dotáciu na podporu inštalácie zariadení, ktoré. V prípade možnosti získať finančný príspevok vám pomôžeme so žiadosťou.