Zse balik domov

Využívajte výhody troch služieb naraz. ZSE Asituje Plus, ZSE Zdravie a ZSE IT Pomoc; spoločná asistenčná linka 086646 .

ZSE Asistuje Plus, ZSE Zdravie Plus a ZSE IT Pomoc; konzultácie so . Využívajte výhody dvoch služieb naraz. ZSE Asituje Plus a ZSE Zdravie Plus; spoločná asistenčná linka 0866pre obe . Kúrenár – opraví pokazený plynový kotol alebo prasknutý radiátor; Zámočník – otvorí dvere od vášho domu, v prípade, že ste .

ZSE Služby pre domov sú nasledovné služby: (i) ZSE Asistuje,. Voľbou služby ZSE Balík Domov budú všetky skôr poskytované služby ZSE . Využívajte súčasne všetky výhody služieb ZSE Asistuje Plus, ZSE Zdravie Plus a ZSE IT Pomoc za zvýhodnenú cenu. ZSE Balík Domov, poskytované Poistiteľom na základe zmlúv a poistných podmienok podľa bodov ii, iii a iv tohto článku.