Zoznam slovenských obcí slovník

Informácie o obciach a mestách Slovenska. Tu si môžete vyhľadať obce a mestá Slovenska v abecednom poradí: A Á B C Č D Ď E F G H I J K L Ľ M N Ň O P R S Š T Ť U . Zoznam 8obcí na Slovensku k 1.

Zoznam zahŕňa aj 1obcí so štatútom mesta a vojenské obvody. KSSJ– Krátky slovník slovenského jazyka z r. Obce – Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 17– 1997)4. V pamätiPodobnéSSSJ-AG – Slovník súčasného slovenského jazyka A – G z r.

Spracovaním tohto vývinu vznikol historický slovník názvov obcí, ktorý nie je určený. Názvy obcí na Slovensku podľa zoznamu obcí, ktorý vydalo Ministerstvo . Keďže je dosť rozsiahla (viac ako 36miest a obcí), odporúčam vybrať si konkrétnu. Hľadám zoznam rodín ušlých z Očovej na Dolnú zem z roku 1758. Pravops slova „zoznam obcí“ v slovenských pravopisných slovníkoch.

Portál pre eGovernment služby samospráv Slovenska. Zoznam obcí, miest a samosprávnych krajov.