Zoznam poľnohospodárskych pozemkov k žiadosti o stiahnutie

Zoznam dojníc k žiadosti o stiahnutie – list B-3s. Zoznam poľnohospodárskych pozemkov (formát A4) k žiadosti o zmenu a . Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2017.

Zníženie časti výmery sa zaznačí do zoznamu poľnohospodárskych pozemkov k žiadosti o stiahnutie. Ak žiadateľ sťahuje zvieratá, uvedie poradové číslo . Sumárna výmera sa získa odčítaním stiahnutej výmery . Pri stiahnutí časti žiadosti stiahnutím celého dielu je potrebné zapísať poradové číslo riadku z . Zoznam poľnohospodárskych pozemkov k žiadosti o stiahnutie. Oznámenie PPA o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2013. IL, jednotnej žiadosti, zoznamu poľnohospodárskych pozemkov, zoznamu dojníc a grafické prílohy,. IL, jednotnej žiadosti, zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a grafické prílohy, ktoré si.

Jednotnú platbu na plochu možno poskytnúť na základe žiadosti žiadateľovi, ktorý. Jednotnú platbu na plochu a platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a. Slovenský pozemkový fond pri nájme pozemkov na poľnohospodárske účely postupuje. LV, prípadne nájomnými zmluvami so.

Ziadost_o_zrusenie_supisneho_a_orientacneho_cisla_stavby. Zoznam vyhovujúcich prípravkov na ochranu rastlín v roku 20(PDF). Tlačivá a formuláre pozemkového a lesného odboru. Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia.