Značky na mape slovenska

Na turistických mapách, ktoré používame k orientácii je mnoho ikoniek a znakov – značiek, podľa ktorých sú označené objekty na mape. Značka pre trasu k prameňu, k studni. Mapu pootočíme tak, aby smer „sever“ na mape bol zhodný s smerom „sever“.

Stránka zobrazuje objekty súvisiace s cestovným ruchom na mapovom podklade reliéfu a cestnej siete. Väčšina turistických chodníkov na Slovensku je značená pásovými značkami, ktoré pozostávajú z. Pásová značka je štvorcová a má rozmery 1x 1mm. Turistické značky slouží k rychlé a snadné orientaci na mapě, pokud hledáme nějaké určité místo.

V legende je vysvetlené, čo jednotlivé mapové značky znamenajú. Mapa Slovenska s vyznačenou mierkou a legendou vpravo dole. Slovensko je krajinou s dávnou a bohatou turistickou históriou. Turistické značky sa umiestňujú v teréne podľa jeho charakteru.

Značené turistické trasy a turistické mapy patria zákonite spolu. Ide o inováciu publikovanej Pôdnej mapy Slovenska v mierke 1:4000.

Turistické značenie je sústava turistických značiek, ktorého cieľom je usmerniť turistov počas návštevy. Spôsob značenia je zhodný ako na Slovensku, rozdiel je však v označovaní vzdialenosti daného cieľa,. TURISTICKÁ MAPA SLOVENSKA – zobrazenie turistických trás na mape.

VRSTVY a zaškrtnúť TYP MAPY, ZNAČKY,CHATY, HRADY. Základné a tematické mapy cestnej siete. CK, medzinárodné ťahy,mapy s vyznačením dopravných značiek a tunelov pre ADR,mapy s . Cestná databanka – Slovenská správa ciest. MAPA S VYZNAČENÍM DOPRAVNÝCH ZNAČIEK PRE ADR. Prehľadná mapa objektov typu Lekárne v Slovenskej republike.

S našou mapou ľahko nájdete inštitúcie a zariadenia pre voľný čas, cestovanie a turizmus, . Detailná mapa Slovenska pre turistov s vyznačenými cyklotrasami, zaujímavými objektmi, prírodnými parkami, CHKO, rezerváciami a turistickými trasami. Mapa pre turistov vybudovaná Slovenskou komunitou projektu OpenStreetMap.