Zložený elektrický obvod

Ako si poradiť s výpočtom prúdov, napätí a príkonov v obvode zloženom z troch spotrebičov? Elektrický obvod je súhrn prvkov tvoriacich uzavretú cestu pre elektrický prúd; vodivé. Ako si poradiť s výpočtom prúdov, napätí a príkonov v obvode.

Vypracovala: Petra Podmanická Teoretická časť Elektrický obvod je súhrn prvkov, ktoré spoločne vytvárajú cestu pre voľný prechod . Striedavé napätie je elektrické napätie, ktoré mení svoju veľkosť. Lineárny elektrický obvod s dvoma zdrojmi. Odporový delič napätia je zložený z N rezistorov zapojených do série (obr. ).

Pri sériovom spojení prechádza všetkými prvkami rov-. Obvod striedavého prúdu s RLC v sérii. Napätie na jednotlivých prvkoch sa líši .

Miesto v rozvetvenom obvode, kde sa stýkajú najmenej tri vodiče, . Obvod střídavého proudu s RLC v sérii. Napětí na jednotlivých prvcích se liší velikostí a také. Definície základných pojmov Elektrický prúd je usporiadaný pohyb voľne pohyblivých častíc s elektrickým nábojom.

Podmienkou vzniku je prítomnosť voľne po. Po zapojení elektrického obvodu zloženého z batérie, vodičov a žiarovky sa žiarovka rozsvietila, lebo celým obvodom i cez žiarovku prechádzal elektrický prúd. Nikola Tesla pred viac ako storočím objavil základy pre diaľkovú manipuláciu s nanočasticami. Pokiaľ máme v obvode len odporovú záťaž, bude elektrický prúd vo fáze s. Sériový obvod zložený z rezistora s elektrickým odporom R = 3Ω, cievky s . Magnetický obvod je zložený z elektrotechnických plechov, ktoré sú.

Elektrický obvod pozostáva zo vstupného (primárneho) vinutia s počtom závitov N1. Zostavíme elektrický obvod pozostávajúci zo zdroja elektrického napätia, žiarovky,. ZLOŽENÝ ELEKTRICKÝ OBVOD SO STRIEDAVÝM PRÚDOM, Schéma: Základné vzťahy: 3. Analýza jednosmerných lineárnych elektrických obvodov. Pre elektrické obvody: zložený obvod s niekoľkými zdrojmi môžeme riešiť samostatne pre každý .