Close

Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky

Oddiel I – Základné údaje (vypĺňa vlastník nehnuteľnosti – žiadateľ). Ako mám postupovať ak si chcem zriadiť vodovodnú prípojku pre.

K žiadosti je potrebné priložiť požadované prílohy uvedené na druhej strane, resp. Body napojenia sa určia na základe vyplneného tlačiva Žiadosť o určenie bodov napojenia na siete. Prevádzkovateľ verejného vodovodu pri odovzdávaní tlačiva Žiadosť .

Objednávka na zriadenie vodovodnej alebo kanalizačnej. Pred zriadením vodovodnej prípojky musíte predložiť vlastníkovi (prípadne prevádzkovateľovi) verejného vodovodu vyplnenú žiadosť. Prevádzkovateľ verejného vodovodu pri odovzdaní tlačiva “Žiadosť . Vodovodná prípojka k domu alebo inému stavebnému objektu – okres Nitra.

IADOSŤ O ZRIADENIE PRIPOJENIA VODOVODNEJ PRÍPOJKY (VP) na verejný vodovod (VV) za účelom dodávky vody . Ved je jasne voda a kanalizacia je vedena v ceste a pripojky si robi. Dohoda o zriadení spoločnej vodovodnej prípojky (overená kompetentnou inštitúciou).