Close

Žiadosť o vyjadrenie k stavebnému povoleniu vodární

Ak sa v záujmovom území nachádza verejný vodovod a kanalizácia, je možné podať si žiadosť o vyjadrenie k návrhu a podmienkam pripojenia na verejný . Ak by ti to pomohlo, mam ziadost pre zivotne prostredie a ziadost o. Poprad Vec: Žiadosť o vyjadrenie k stavebnému povoleniu.

Aké doklady a aký čas treba k stavebnému povoleniu? K územnému konaniu je potrebné vyjadrenie od vodárenského podniku,. Pre korektné fungovanie aplikácie odporúčame používať prehliadače Mozilla . Vyjadrenie o existencii TKZ Podanie žiadosti o Vyjadrenie ku existencii TKZ.

Oficiálnu žiadosť o stavebné povolenie, ktorú musíte podať, nájdete na príslušnom stavebnom úrade. A ako na potvoru im štát dáva až dní na vyjadrenie. Poraďte si s prílohami k stavebnému povoleniu. Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí k existencii ich podzemných vedení:.

Niekde vybavia žiadosť za dva dni, inde si dajú načas a dajú vám vyjadrenie dva. Práve zháňanie príloh k stavebnému povoleniu je najnamáhavejší proces. Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne.

Dokumentáciu, ku ktorej žiada vyjadrenie, zakreslenie nasledovne:.