Close

Zemný plyn zloženie

Zemný plyn je prírodný horľavý plyn využívaný ako významné plynné fosílne palivo. Zloženie a výhrevnosť plynu výrazne závisí od jeho pôvodu (náleziska). V pamätiPodobnéZloženie a druhy zemného plynu.

Niekomu stačí vedieť, že zemný plyn je komfortným a stabilným zdrojom energie, ktorá poskytne dostatok tepla v obývačke, . Zloženie zemného plynu a emisný faktor. Hodnoty vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu, ktorý na území Slovenskej republiky . Zloženie a výhrevnosť plynu záležia podla toho kde bol vyťažený. V Tabuľke sú uvedené rozsahy hodnôt vlastností pre zemný plyn. Samozrejme, ľudstvo poznalo zemný plyn dávno pred tým, ale jeho výskyt spájalo s nadprirodzenými javmi. Približné percentuálne zloženie zemného plynu:.

Informácie o zemnom plyne – ako vznikol zemný plyn, vlastnosti, výhrevnosť,. Zloženie zemného plynu na Slovensku v roku 20je uvedené v tabuľke č. Zemný plyn zaraďujeme medzi fosílne suroviny. Je to základná surovina pre výrobu najrôznejších syntetických polymerov a iných chemických produktov.

Je bez zápachu, aby sme ho ucítili keď uniká, pridávajú sa k nemu chemikálie. Zloženie zemného plynu vždy býva rôzne, ale hlavnou zložkou, .