Close

Zelenadomacnostiam ziadost o poukazku

Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na. SIEA odporúča, aby domácnosť ešte pred podaním žiadosti svoje zámery . V šiestom kole projektu Zelená domácnostiam bolo úspešných 9žiadostí.

O poukážku môžete po spustení ďalšieho kola požiadať iba cez internet na tejto stránke. Pre úspešnosť žiadosti o vydanie poukážky je rozhodujúce uplatnenie . Pred vypĺňaním žiadosti sa oboznámte s podmienkami podpory projektu . SIEA: „Ak vaša žiadosť o poukážku neuspela, pýtajte si vysvetlenie priamo od SIEA“.

Zelená domácnostiam – žiadosť o poukážku. Vo formulári žiadosti o vydanie poukážky je potrebné vyplniť všetky požadované. Vo formulári žiadosti o vydanie poukážky je potrebné vyplniť všetky . Technické informácie si jednoducho . Priebeh podávania žiadostí o poukážky podľa neho potvrdil, že veľký.

Domácnosť Zhotoviteľovi ako prílohy k Žiadosti o preplatenie Poukážky v zmysle. Ak ste žiadosť vyplnili správne, do hodín od doručenia tejto správy potvrďte . Opakovali sa predovšetkým chyby pri vypĺňaní žiadosti o vydanie poukážky, ktoré sa týkali miesta inštalácie a výberu .

Poukážky pokryjú len časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Elektronicky podajte žiadosť o vydanie poukážky až po zverejnení . Návod k žiadosti o poukážku – zelená domácnostiam. IADOSŤ O POUKÁŽKU – vyplníte na stránkach zelenadomacnostiam. O termíne spustenia príjmania žiadostí budeme všetkých naších zákazníkov informovať . K dispozícii budú poukážky v hodnote milióna €.