Zážihový motor

Zážihový (spaľovací) motor je piestový spaľovací motor, v ktorom sa cudzím zdrojom tepla (spravidla zapaľovacou sviečkou) zapaľuje stlačená zápalná zmes . Vznetový_motorV pamätiPodobnéVznetový motor je piestový spaľovací motor, v ktorom sa zmes paliva a vzduchu zapaľuje pôsobením vysokej teploty vzduchu stlačeného v pracovnom priestore . Vznetový motor, naftový motor alebo dieselový je motor spaľujúci motorovú naftu alebo diesel.

Keďže nafta nehorí klasickým spôsobom, . Zážihový motor je spaľovací motor pracujúci na princípe spaľovania zmesi paliva so vzduchom prostredníctvom núteného zážihu pomocou výboja elektrickej . Vznetový motor dosahuje najvýraznejšiu úsporu pri prevádzke na malé zaťaženia. Jeho výhody sa preto prejavia najmä pri častom využívaní v .

Zážihový motor funguje tak, že do valcov, v ktorých sú piesty, sa privádza zmes vzduchu a benzínu. Elektrická sviečka vytvorí iskru, . Zážihový štvordobý motor je priestorový spaľovací motor,ktorý pracuje v cykloch ,z ktorých každý má štyri doby. V jednej z nich,ktorú nazývame pracovná doba . Motory sú stroje premienajúce energiu na pohyb alebo mechanickú prácu. Dieselové motory kompatibilné s emisnou normou Euro vypúšťajú menej oxidu uhličitého (CO2) ako zážihové motory, ale benzínový motor .