Zaťažovacia charakteristika zdroja

Zaťažovacia charakteristika zdroja je závislosť svorkového napätia od veľkosti odoberaného prúdu. Je to analogická charakteristika k VACH pasívnych prvkov. Zadania, seminárky a projekty pre predmet: Zaťažovacia charakteristika jednosmerného zdroja napätia. Prvky elektrických obvodov Vlastnosti zdrojov jednosmerného prúdu Zaťažovacia charakteristika zdroja Kirchhoffove zákony Spájanie rezistorov.

Voltampérová (zaťažovacia) charakteristika takéhoto zdroja je priamka kolmá na. Model reálneho zdroja napätia a jeho zaťažovacia charakteristika. Napríklad aktívnym jednobranom je nezávislý zdroja napätia alebo nezávislý zdroja prúdu na obr.

Zaťažovacia charakteristika skutočného zdroja b) Sériový . Zobraziť priebeh jednocestného usmerňovača 3. Zistiť vplyv RC prvkov usmerňovača na tvar výstupného napätia 4. Zaťažovacia charakteristika zdroja . Odmerajtea graficky yjadrite zaťažovaciu charakteristiku daného typu jednosmerného lineárneho zdroja(bat.5V). Zdravím, poslal by mi niekto nejake namerane hodnoty na zaťažovaciu charakteristiku zdroja asi 1A. Zmerajte Stabilitu výstupného napätia zdroja, ak je zdroj trvalo zaťažený prúdom I= 5mA pri menovitom.

Zaťažovacia charakteristika je závislosť Uz = f (Iz). Je to vlastne zaťažovacia charakteristika zdroja, ktorá na osi y vychádza z bodu U čomu zodpovedá nulová hodnota prúdu na záťaži (stav naprázdno) a os x .