Close

Zapojenie hdo sse

Hromadné diaľkové ovládanie (skratka HDO) umožňuje spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. Zapojení jednosazbového měřícího zařízení – elektroměr jednofázový v. Sadzby SSE-Distribúcia pre domácnosti.

HDO), prípadne prepínacími hodinami. Takže do rozvaděče v domu asi dostane elektroměr se dvěma číselníky (dvojtarifní elektroměr) a HDO. Nikdy jsem nic podobného nezapojoval, . Elektromerové rozvádzače HASMA; Elektromerové rozvádzače oblasť SSE.

Schéma zapojenia nočného prúdu sa odvíja od toho, či sa nočný prúd oplatí. Hromadného diaľkového ovládania (HDO). ZSE, SSE, alebo VSE) určuje sám individuálne podľa potreby distribučnej sústavy. Zoznam schválených oddeľovacích členov. Umiestnenie plomb v elektromerovom rozvádzači.

Výmena merania a pomocného prístroja (PH, HDO) na základe. Montážne práce, ako uchytenie meracích transformátorov a zapojenie primárnych . SSE-D rezervuje výrobcovi elektriny vo svojej distribučnej sústave. HDO), prepínacími hodinami alebo inteligentným meracím systémom .

Technické podmienky SSE-D platné od 1. HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. Z – zapustenie w stene Počet meraní Zapojenie. Pripojenie je na samostatný elektrický obvod inštalovaný napevno bez zásuviek so stýkačom ovládaným spínačom HDO cez oddeľujúce relé, . Zs1b, zapojenie prúdových a napäťových okruhov,. HDO v oblasti FtE je nutné stanoviť meraním, nakoľko je .