Wavin azura

Díky jedinečné modulové konstrukci akumulačních boxů a jejich jednoduchému způsobu skládání do galerií lze najít optimální řešení pro . Azura od společnosti Wavin Ekoplastik je nerevidovatelný akumulační box určený pro zasakování a retenci. Boxy jsou vyrobeny z panenského polypropylenu, .

Inteligentní fie‰ení pro stavby a infrastrukturu. Systémy Wavin Azura a Wavin Q-Bic upřednostňují přirozené vsakování a odtékání dešťových vod před jejich odváděním do kanalizačních sítí, . Jednotlivé akumalační boxy Wavin Azura. Na základe katalógu Vsakovanie pre malé objekty Wavin AZURA vyberte vhodnú veľkosť zostavy vsakovacích blokov, podľa typu pôdy a veľkosti odvodňovanej .

Systém Wavin Azura sa používa k likvidácii dažďových vôd zo striech, spevnených komunikácii, parkovísk a podobne. Obecná charakteristika systémů Wavin Azura a Wavin Q-Bic.

Infiltrācijas kasetes septiķu drenāžas laukam WAVIN AZURA. System Azura przeznaczony jest do zagospodarowania i rozsączania wody deszczowej. Dzięki skrzynkom rozsączającym powstają podziemne obszary . Technical documents of Wavin company, WAVIN AZURA—WAVIN Q-BIC (2006) Technical documents of Fiedler-magr—Manuál tlakové . Edition, Spon Press an imprint of Taylor Francis, ISBN 978-0-415-45526-Technické podkladyfirmy Wavin, WAVIN AZURA – WAVIN Q-BIC, 2006.

Wavin Azura PP IT-rioolbuizen SNmet geotextiel. WSK110711VM Vsakovanie pre malé objekty Wavin AZURA Katalóg SYSTÉM PRE VSAKOVANIE DAŢĎOVEJ VODY DO PODLOŢIA Inteligentné riešenie pre . Pro zasakování dešťových vod můžeme využít akumulační boxy Wavin Azura nebo Wavin Q-bic, které vyskládáme do požadovaného objemu .