Close

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy pre e shop

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy pre e-shop. Aby ste svojim klientom možnosť odstúpenia od zmluvy uľahčili a aby ste mali istotu, že nimi zasielaná . Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy pre eshop – vzor overený advokátskou.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali v e-maile potvrdzujúcom Vašu objednávku. Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku. E-Mail: Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej: (vyberte jednu z možností).

Tento formulár bol vytvorený spoločnosťou nakupujbezpecne.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY. Formulár na odstúpenie od zmluvy nemusíte mať na webe ako online formulár, stačí keď vzorový formulár doplníte vašimi obchodnými údajmi a . Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je prílohou č. Novinkou spojenou s novou právnou úpravou e-shopov je aj povinnosť . Vzorový formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku. Oznámenie o odstúpení od zmluvy – Adresát: KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.