Close

Vyuctovanie za plyn 2015

Za odoberaný zemný plyn a elektrickú energiu uhrádzate SPP formou preddavkových platieb. Ročné vyúčtovanie spotreby energií realizuje SPP pravidelne v . Vyúčtovacie faktúry budú zasielané až po ukončení riadneho .

Došlo nám vyučtovanie za plyn s obrovským nedoplatkom. V skratke spotreba za rok 2068 . Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v roku 20vyplácalo vratky z platieb za plyn (týkajú sa dodávky plynu v roku 2015). Fakúry odberateľské – vyúčtovanie energií k 31.

Platby za spotrebu elektrickej energie, plynu, vody) alebo časovým . Upozornenie: Je rozdiel medzi dodávkou elektriny a plynu a distribúciou. Vyúčtovanie odberu plynu vykonáva dodávateľ plynu najmenej jedenkrát . Každý dodávateľ plynu vystavuje faktúry vyúčtovania spotreby plynu. Potrebujete získať informácie o vyúčtovacej faktúre za energie?

Vyúčtovacie faktúry budú zasielané až po ukončení riadneho.