Výpočet prúdu vzorec

Elektrický prúd (názov podľa slovenského prekladu SI; iné názvy: intenzita elektrického prúdu, prúdová intenzita, intenzita prúdu, veľkosť (elektrického) prúdu) je . Ak poznáme dve veličiny, ľahko vypočítame tretiu. Podľa prvého vzorca sa napätie rovná súčinu prúdu a odporu. Uveďte základné vzťahy pre výpočet práce a výkonu v obvode jednosmerného prúdu.

Zobraz riešenieZobraz všetky riešenia. Z predchádzajúcich statí viem, že elektrický prúd vypočítame podľa vzťahu:. A toto dosadíme do prvého vzorca, dostaneme vzťah pre výpočet . Elektrický prúd je usporiadaný pohyb nosičov náboja, elektrónov alebo iónov, od (-) ku (+) pólu zdroja. Ohmovho zákona dostaneme ďalšie vzorce:. Vyjadri závislosť elektrického prúdu a napätia v elektrickom obvode stručnou charakteristikou.

Počítá se to podle tohohle vzorce, aby se nemusel do zátěže připojovat. Tu máte možnosť výpočítať niektoré základné veličiny. Výpočet merného elektrického odporu vodiča podľa vzorca: kde R je .