Výpočet nadspotreby phm 2015

Novelou zákona o dani z príjmov, ktorá nadobudla účinnosť od 1. Pomerný výpočet paušálnych výdavkov. Nemá niekto z Vás tabuľku na výpočet nadspotreby PHM?

Firma vlastní automobily – osobné aj dodávkové. V technických preukazoch je uvedená spotreba podľa smerníc ES alebo podľa predpisu EHK. PHM z pohľadu účtovníctva v roku 201 spôsob účtovania zásob so zreteľom na.

Pre správny výpočet daní sú účtovníci povinní zostaviť účtovnú závierku.

PHM podľa spotreby uvedenej v osvedčení. Platiteľ DPH je zároveň povinný odviesť DPH z vypočítanej nadspotreby. Výpočet cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla zamestnancom na pracovnej ceste určí výšku náhrady od zamestnávateľa za každý km jazdy plus . Ak je auto vybavené takýmto zariadením, všetky výdavky na PHL pri pracovných cestách (aj prípadná nadspotreba) sú uznaným daňovým . Pri tomto spôsobe uplatňovania výdavkov spotreby PHM, ktorý sa aj.

Hlási sa, len keď ho prestane používať. Ak sa nepreukáže cena pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na . Jedinou situáciou, kedy na výpočet možno použiť priemernú cenu bez bločka, je pracovná cesta zamestnanca, na ktorú použije súkromné auto – v prípade, .

Online kalkulačka vykonáva výpočet spotreby a ceny paliva automobilu. Stačí zadať prejdenú vzdialenosť a priemernú spotrebu. Ak podnikateľ uplatňuje výdavky na spotrebované pohonné látky, do daňových výdavkov nemôže zahrnúť nadspotrebu. Ak uplatňuješ paušál na spotrebu PHM, potom si môžeš.

Spotrebuje vaše auto viac benzínu alebo nafty, ako má napísané v technickom preukaze? Ak áno, nebudete si môcť uplatniť reálne výdavky na . Kniha Jázd umožňuje vypočítať a viesť evidenciu skutočnej spotrebu PHM. Vyčíslenie skutočnej spotreby za určité obdobie je možné urobiť . Ak bude nadspotreba PHL spôsobená z dôvodu súkromných jázd . Vo všeobecnosti podkladom pre výpočet noriem spotreby PHM v . Pre firemné vozidlá sa zobrazí prehľad o nákupoch PHM, ubehnutých vzdialenostiach, priemerných spotrebách, nákladoch na.

Ceny PHM na Slovensku a v Európe Definície základnych. Mnoho podnikateľov sa zaoberá otázkou využívania vozidla v biznise hneď na začiatku podnikania.