Close

Vykupna cena elektriny

Podľa novej vyhlášky regulačného úradu sa významne znížia výkupné ceny elektriny vyrobenej z vodnej energie. SR plánuje od júla tohto roka, respektíve od začiatku budúceho roka, znížiť výkupné ceny elektriny . Najnižšie výkupné ceny elektriny vyrobenej prostredníctvom obnoviteľného zdroja má Slovensko pri slnečných, veterných aj vodných .

Niektoré výkupné ceny elektriny vyrobenej prostredníctvom energetických zdrojov založených na kombinovanej vysoko účinnej výrobe . U nás najznámejší systém garantovanej výkupnej ceny funguje na princípe povinného výkupu všetkej elektriny vyrobenej z OZE za . Porovnanie podpory OZE a výkupných cien elektriny vyrobenej z OZE v okolitých. Zákon zakázal podporované inštalácie na voľnej ploche a najmä výkupná cena elektriny z FV (stanovovaná ÚRSOm) sa začala dostávať do .

Na základe svojej komparácie došiel k záveru, že v rámci tejto skupiny máme najnižšie výkupné ceny elektriny zo slnka, vetra a vody. Podpora obnoviteľných zdrojov vo forme výkupných cien elektrickej energie by mala do roku 20skončiť. Navyše, každý rok musia podnikatelia podpisovať novú zmluvu na doplatok a samostatnú zmluvu na výkup elektriny za cenu elektriny na straty.

Veterné elektrárne ani väčšie slnečné elektrárne nemožno podľa neho pripájať do siete, výkupné ceny pre OZE sa neustále znižujú, takže: . WEBNOVINY) – Výkupná cena elektrickej energie vyrobenej prostredníctvom bioplynových staníc s inštalovaným výkonom do jedného . Výkupná cena za odovzdanú vyrobenú EE: EE vyrobená FVE, ktorú domácnosť nespotrebuje, automaticky putuje do siete distribútora EE. TASR) – Výkupná cena elektriny vyrobenej z fotovoltických zdrojov v budúcom roku výrazne klesne. Podpora elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie je základnou. Výkupná cena je najrozšírenejším a najpoužívanejším systémom .