Vykon veternej elektrarne

Veterná elektráreň, ktorá bola predmetom našej prehliadky,. Veterné elektrárne rozdeľujeme podľa veľkosti inštalovaného výkonu na:. Cerovej schválili financie na unikátny projekt“, „Prvá veterná elektráreň na.

Na porovnanie uvádzame, že výkon elektrárne by postačoval pre obec asi s 2500 . Veterná energia je energia, ktorá má bohatý potenciál v celosvetovom meradle,. V súčasnosti najvýkonnejšie veterné turbíny majú výkon 0kW(rok 2014). Podľa rozdelenia sú malé veterné turbíny stroje s priemerom rotoru cca 16mčo predstavuje výkon okolo 60kW.

Pre naše potreby a v zmysle pripravovanej . Susedné krajiny sú vo využívaní veternej energie popredu. Veterné elektrárne tu majú celkový výkon až 5megawattov. Veterné elektrárne sú pomerne rozšírené u našich juhozápadných susedov.

Turbulencie dosť významne zaťažujú konštrukciu celej veternej elektrárne. Produkovaný výkon veternej elektrárne zobrazuje nasledujúca rovnica a je úmerný . V súčasnosti sa väčšinou vo svete stavajú veterné elektrárne s.