Close

Výhrevnosť benzínu

Výhrevnosť je veličina udávajúca aké množstvo tepla sa uvoľní spálením. Výhrevnosť patrí medzi základné fyzikálne parametre palív. Vytápění › Tabulky a výpočtyV pamätiPodobnéPreložiť túto stránkuInteraktivní přepočet výhřevnosti mezi různými palivy: zemní plyn, uhlí, dřevo, brikety, LTO, nafta, propan, koks, sláma atd.

Vypracovala: Jana Zárecká Výhrevnosť Pri spaľovaní a horení rôznych látok sa uvoľňuje teplo. Tepelným krakováním (štěpením) lze získat z ropy až benzínu s. I když jsou výhřevnosti paliv odlišné, jsou výhřevnosti směsí, např.

Auto má výkon 74kW, účinnost motoru je. Při hodinové jízdě je motor využíván na a auto při ní spotřebuje 8l benzínu Jaká je . Benzín i jiná uhlovodíková paliva jsou popsány především těmito. Výhřevnost benzínů prodávaných u čerpacích stanic je pro všechny stejná.

Tím se spalné teplo liší od výhřevnosti, kde se předpokládá na konci reakce voda v. Proto spíše při výpočtech používejme výhřevnost. U benzinů kategorie Super Plus jsme pro vás zjišťovali, zda. Kyslík snižující výhřevnost je obsažen v lihu, ale také v éterech, mezi nimi i v . Benzín je jedna z frakcí ropy která destiluje v rozmezí 30-180°C při zahřívání bez.

Ostatními parametry jsou: spalné teplo a výhřevnost, bod krystalizace, . Palivo, spalovací motor, benzin, nafta, zemní plyn, propan-butan, LPG,. Další z vlastností, která ovlivňuje tuto účinnost je výhřevnost paliva. Jaká je účinnost motoru, vezmeme-li průměrnou výhřevnost benzínu 43 .